Hem arrow Bygglogg Knarren arrow Bygglogg Knarr Dag 34-38
Feb 22 2009
Bygglogg Knarr Dag 34-38 Utskrift E-post
2009-02-22

  Byggplatsen - arbete med Köl  Vinter  2008

Arbetsdag 34.
Nu var det dags att ta sig an kölämnet. Jag började med att bestämma mig för vilken sida som skulle vara översida. Eftersom ämnet redan hade börjat böja sig åt ett håll så orienterade jag kölen så att det överensstämde med den färdiga kölens krumning. Jag kapade kölämnet i rätt längd, det vill säga 12,1 m.

Därefter gällde det att bygga en linjal av så raka plank som möjligt att lägga på ämnets översida. På denna ska LSG-sågen från Logosol glida på. Det gällde alltså att få den så rak som möjligt på de tolv meternas längd, inget lätt jobb! Jag fick skarva ihop tre ställningsplank varefter dessa kilades upp till en någorlunda rak linjal.
Vinterdagarna är inte speciellt långa så detta fick räcka för denna dag.
Image
Sågning med Logosols LSG efter hemmagjord linjal.


Arbetsdag 35

Översidan sågas. Resultatet blev väl sådär eftersom det var svårt att få linjalen exakt rak.
Jag riktade upp ytan något med hjälp av hyvel så att jag kunde använda den som mall när jag sedan sågade ämnets underkant. Linjalen lades sedan på ämnets ena sida och kilades upp tills den var så rak som möjligt. Sidorna sågades sedan på samma sätt som över och underkanten.


Arbetsdag 36
Nu var det dags att dra en lodrät linje genom märgen i vardera änden av ämnet.
Där linjerna nådde överkanten fästes spikar och en linje mellan punkterna gjordes med kritad snörslå. Märgen ska vara med i hela kölens längd för att förhindra att kölen slår sig för mycket. Det garderar också mot eventuella genomgående kvistar som kan försvaga kölen. Helst ska den gå något nedanför mitten på kölen för att inte eventuella märgsprickor ska påverka området där borden fästs till kölen. Längs linjen sträcks ett måttband och de platser där kölens bredd är angiven på ritningen markeras. Respektive bredder avsätts så vinkelrätt mot mittlinjen. Jag passar på att lägga till en cm på var sida för senare justeringar och krympning. Nu ska dessa punkter på var sida sammanbindas med en krum linje som motsvarar kölens form sett uppifrån. För att lyckas med det behöver man ett så kallat ri. Det är en lång tunn list som formar en jämn kurva när man böjer den. Jag ville undvika att skarva ihop ett ri då det ofta resulterar i att den inte böjer sig som den ska. Alltså sågade jag ut en tolv meter list ur en av de tidigare avsågade delarna. Det var lite trixigt att få den helt jämn men tillslut böjde den sig bra. Spikar slogs i vid breddmåtten och ri´t böjdes mor dessa. Efter att linjerna hade dragits efter ri´t på båda sidorna och finjusterats där så behövdes sågades efter den ena sidans linje. Mörkret hade då blivit besvärande så den andra sidan fick anstå till nästa dag.
Image
Kölens översida slås ut med ett ri.


Arbetsdag 37

Linjen på den andra sidan sågades. Eftersom cirkelsågens klinga bara går 65 mm djupt så måste jag såga resten med motorsåg. Cirkelsågssnittet har emellertid gett en vinkelrät förhållning som jag kan gå efter när resten sågas bort. Innan jag kan såga med motorsågen måste emellertid det trä som ligger utanför sågsnittet huggas bort så att jag kan se och följa kanten ordentligt. Ett snitt vinkelrätt mot det tidigare snittet sågas in mot botten av de första sågsnitten
Image
Sågning med cirkelsåg efter linjerna på kölens översida.

Eftersom de första snitten följer kölen spolform sett uppifrån ställs djupet på klingan in efter minimitjockleken på det material som ska bort, det vill säga vid mitten på ämnet där kölen är som bredast. Detta gör att denna vinkelsågnings snitt inte når in till det första sågsnittet utom just i mitten. Det utgör emellertid en god anvisning när jag nu klyver och hugger bort materialet. När detta till slut är klart så har jag en 65 mm vinkelrät kant som följer den färdiga kölens form. Det som är kvar nedanför kan nu försiktigt sågas bort med motorsåg. Jag sågar så lodrätt jag kan. Underkanten på den färdiga kölen ska ha lite mindre bredd än så när allt är klart men det får anstå tills kölen har legat i kölblocken ett tag och börjat torka.

Image
Kölen är färdig för denna gång. Återstår att få upp den på skeppsbädden och böjd i rätt form. Efter en tids torkning görs den slutliga tillformningen.

Emellertid är inte skeppsbädden helt klar än varför kölen får ligga där den ligger tills nästa gång. Under tiden pallar jag upp den i för och akter för att den redan nu ska börja torka med rätt krumning. Slutligen behandlas den med linolja. Jag hade från början tänkt mig att använda sältran istället för linolja. Sältranets egenskaper är de samma som linoljans när det gäller träbehandling. Men sannolikt är sältran är en mer tidsenlig produkt när det gäller båtbygge. Antydningar i en isländsk saga hävdar dessutom att det skyddar mot skeppsmask. Just nu har jag emellertid ingen sältran att tillgå, men så småningom är det min avsikt att använda mig av det.

Arbetsdag 38
Nästa arbetshelg tänkte jag att skeppsbädden skall göras färdig så att kölämnet kan lyftas upp och kilas fast i precis rätt form. Därför förberedde jag de tidigare gjutna kölplintarnas översidor. Armeringsjärnen kapades jämns med den skrovliga och ojämna ytan varefter finbetong blandades till och breddes ut i ett tunt lager så att topparna på plintarna blev jämna. Förhoppningsvis ska de på så sätt utgöra ett bättre underlag för de träklossar som skall fästas som underlag för kölen.


Håkan Altrock

 
< Föregående   Nästa >