Hem arrow Bygglogg Knarren arrow Bygglogg Knarr Dag 41-42
Mar 09 2009
Bygglogg Knarr Dag 41-42 Utskrift E-post
2009-03-09

  Byggplatsen - arbete med Köl & Stävmallar  Vinter  2008

Arbetsdag 41
Jag åker ned själv för att försöka spänna ned kölämnet mot plintarna.
Förra gången hade Björn E haft med sig en rejäl borrhammare och borrade med den upp hål en bit ned på plintarna. Armeringsjärn sattes i dessa hål varefter spännband lades över stocken vid varje plint. Dessa lades runt armeringsjärnen och spändes åt. Det visade sig att det endast var med hjälp av den kraftigaste varianten av spännband som det gick att få något resultat värt namnet.
Jag använde mig också av s.k. spanska vindor, ett dubbelt rep som spändes genom att man stack in en pinne mellan de två repen och snurrade.
För att hjälpa till lades tyngder på kölämnet. Det lyckades mig inte att få ned stocken ända ned till plintarna nr två från respektive ände. Det är dock inte mycket som fattas. Eftersom kölämnet är utsågat med rejäl marginal, dvs det är kraftigare än vad det ska vara som färdig köl, så kan det som felas i kurvaturen formas när det är dags för finhuggning.
Image

Arbetsdag 42

Det är söndag och Karin och jag åker ned till byggplatsen för att rita och såga ut mallarna till stävarnas nedre del. Materialet var den plywoodskiva som inköptes under arbetsdag 39. Eftersom jag inte vill att mallen ska ändra form på grund av eventuella fuktdifferenser så är det bäst att använda sig av plywood som är relativt formstabilt.

På ritningen i skala 1:20 dras ett streck som tangerar de högsta punkterna på insidan av den stävdel som ska mallas av. Strecket sträcker sig utefter delens hela längd. Från detta streck utritas sedan linjer i 90 graders vinkel på var 15 mm, samt på de punkter som utgör brytpunkter på stävdelens delvis trappstegsformade insida. Motsvarande streck och linjer ritas också ut på plywoodskivan men i skala 1:1. Avstånden längs ritningens 90-graderslinjer mellan det längsgående strecket och de punkter där
Image
Karin håller på med den förliga stävmallen. Mallen till akterstäven i förgrunden.

90-graderslinjerna tangerar kölens ytterlinje samt inre linje mäts upp och avsätts, efter omräkning till skala 1:1, på motsvarande linjer på plywoodskivan. Dessa punkter kan sedan sammanbindas med en böjlig list, ett så kallat ri.
När mallen är färdig ritad sågas den ut.
Mallarna kan nu tas med ut i skogarna under den jakt på ek som nu fortsätter och garantera att de stävämnen som väljs ut har den rätta formen innan trädet fälls.

Håkan Altrock

 
< Föregående   Nästa >