Nov 28 2012
Bygglogg Knarr Dag 89 Utskrift E-post
2012-11-28
Image

Byggdag 89

Lördagen infann sig även denna vecka och från Huvudstaden skulle nedstiga fyra hugade Vittfarne-medlemmar: Ann B och Peter, Tomas C och Tomas N.Tomas, som körde,
styrde kosan till Tystberga, lappsjukt belägen mellan byggplatsen och Nyköping.
Här har Tomas bekant ”bagaren” en stor hästgård med tillhörande skog i vilken vi får välja och vraka, samt inte minst fälla de träd vi vill ha till skeppsbygget i Vagnhärad.
Tomas N och jag hade redan i våras utvalt ett träd och fällt det. Efter att ha klyvt upp den första stocken var jag ute ytterligare en gång för att försöka parallellsåga de vridna stockhalvorna efter klyvsnittet men utan större framgång varefter sommaren, familj och semester försvårade fortsatt arbete.
Nu är det emellertid dags för nya tag och jag har fortfarande förhoppningen att det ska kunna gå att såga ett sågsnitt i stockar parallellt med ett vridet klyvsnitt. Själv har jag tillbringat natten på byggplatsen och möter upp med det glada gänget på ”bagarens” gård. Bagageutrymmet är fullt med järnkilar, yxor, motorsågar och spett som kånkas in i den regnvåta skogen. 

Image
Tomas C, Ann och Peter klyver stock.

Det visar sig att jag hade glömt en viktig detalj, själva Lsg anordningen till motorsågen. Det är en jigg som gör att man kan parallellsåga brädor ur stockar. Eftersom vi måste ha anordningen så tvingas jag åka och hämta den. Under tiden klyver de andra upp de två ännu oklyvda stockarna med järn- och träkilar samt städar platsen från grenar
Image
Ann och Peter.

och trädets toppände ur vilken det inte går att ta något matnyttigt till Vinlandsprojektet.
Väl tillbaka fortsatte Peter och Ann att klyva den sista stocken medan Tomas N,
Tomas C och jag började såga en av de vridna stockhalvorna.
Image
Tomas C, Tomas N och undertecknad diskuterar.

Trots flera försök gick det inte att följa det vridna klyvsnittet utan väldigt mycket jobb.
Vi kan konstatera att arbetet inte lönar sig utan det bästa är att såga ut en mycket grov bräda där klyvsnittet finns kvar för att sedan bila plankan parallellt med vridningen.
Här ser man hur det ibland inte finns några genvägar förbi de gamla metoderna.

Image
Tomas C, undertecknad och Tomas N testar.

Eftersom mörkret sänkte sig snabbt tvingades vi snart avbryta arbetet.

Image
Tomas C, Tomas N, Peter och undertecknad med resultatet.

Tyvärr hade ingen av oss tid att arbeta vidare på söndagen vilket innebär att nästa bygghelg måste koncentreras på att såga ut brädorna ur stockhalvorna i Tystberga.


Håkan Altrock

 
Nästa >