Nov 10 2007
Projektbeskrivning Utskrift E-post
2007-11-10
Image

PROJEKTBESKRIVNING EXPEDITION VINLAND

  Av: Projektgruppen Vinland
Beställare: Föreningen Vittfarne 


Innehåll                                      ( välj i meny till vänster )

  1. Beställare
  2. Bakgrund
  3. Syfte och mål
  4. Projektstrategi
     4:1. Tidsschema
     4:2. Resrutt
  5. Organisation
  6. Rapportering och uppföljning
  7. Intressesamverkan
  8. Projektrisker
  9. Kvalitetssäkring
10. Information och utbildning
11. Budget


(uppdaterad 2011-01-20)