Feb 10 2004
Besättning Utskrift E-post
2004-02-09

Image

Besättning under Expedition Vittfarne

ETAPP 1

1. Håkan Altrock - Skeppare/Expeditionsledare
2. Tomas Nilsson - 2:e man/Säkerhetsansvarig/Sjukvårdare
3. Jonas Fahlander
4. Viktor Modigh - Matansvarig
5. Peder Åström
6. Bengt Berg
7. Tommy Spets
8. Patrik Claesson
9. Holger Eliasson
10. Vasily Spassky - Tolk

Jan Dufva - Filmare


ETAPP 2

1. Håkan Altrock - Skeppare/Expeditionsansvarig
2. Tomas Nilsson - 2:e man/Säkerhetsansvarig/Sjukvårdare
3. Jonas Fahlander
4. Viktor Modigh - Matansvarig
5. Magnus Hemström
6. Peder Åström
7. Vasily Spassky - Tolk
8. Olga Titova
9. Sara Bryzell

Jan Dufva - Filmare


ETAPP 3

1. Håkan Altrock - Skeppare/Expeditionsledare
2. Tomas Nilsson - 2:e man/Säkerhetsansvarig/Sjukvårdare
3. Jonas Fahlander
4. Viktor Modigh - Matansvarig
5. Magnus Hemström
6. Johan Håkansson
7. Erekle Jordania - Tolk
8. Olga Titova
9. Mats Hulten
10. Peder Åström

Anna Gullmark - Filmare

 

ETAPP 4

1. Håkan Altrock - Skeppare/Expeditionsledare
2. Tomas Nilsson - 2:e man/Säkerhetsansvarig/Sjukvårdare
3. Jonas Fahlander
4. Viktor Modigh - Matansvarig
5. Göran Dalin
6. Ann Bergelind
7. Erekle Jordania - Tolk
8. Mite Danielsson
9. Peder Åström

Akaki Jobava - Följebilsförare
Anna Gullmark - filmare

 

ETAPP 5

1. Håkan Altrock - Skeppare/Expeditionsledare
2. Tomas Nilsson - 2:e man/Säkerhetsansvarig/Sjukvårdare
3. Jonas Fahlander
4. Viktor Modigh - Matansvarig
5. Göran Dalin
6. Frida Nilsson
7. Erekle Jordania - Tolk
8. Rolf Häsenen
9. Simon Aseishvili
10. Erik Junzell

Akaki Jobava - Följebilsförare
Jan Dufva - Filmare

 

ETAPP 6

1. Håkan Altrock - Skeppare/Expeditionsledare
2. Tomas Nilsson - 2:e man/Säkerhetsansvarig/Sjukvårdare
3. Jonas Fahlander
4. Viktor Modigh - Matansvarig
5. Håkan Bältsjö
6. Janne Kilvik
7. Fredrik Koivusalo
8. Frida Nilsson
9. Erekle jordania - Tolk
10. Simon Aseishvili

Akaki Jobava - Följebilsförare
Jan Dufva - Filmare

 

ETAPP 7

1. Håkan Altrock - Skeppare/expeditionsledare
2. Tomas Nilsson - 2:e man/säkerhetsansvarig/sjukvårdare
3. Jonas Fahlander
4. Viktor Modigh - Matansvarig
5. Per Malmén
6. Rickard Åkesson
7. Mikael Jakobsson
8. Patrik Eliasson
9. Simon Aseishvili

Akaki Jobava - Följebilsförare
Jan Dufva - Filmare


Landpatrull:

Mats G Larsson  - Etapperna 4-5
Gunilla Larsson - Etapperna 4-5


Samband/Organisation i Sverige:

Karin Altrock